Blog

Rolul antrenorului

Instructorul sportiv

Trebuie să fie un bun tehnician, deci să cunoască foarte bine toate aspectele și secretele sportului pe care îl practică. De a avea un solid suport de cunoștințe în domeniul de pregătire fizică. Suport pe care se clădește zi de zi edificiul cunostințelor căpătate din practică și din noutățile apărute pe plan internațional, prin contribuția proprie la dezvoltarea teoriei și practicii sportului. Având însă și sarcina absolut necesară de a axa întreaga muncă pe care o desfășoară, atât cu echipa cât și cu ceilalți factori care îl înconjoară, pe coordonate precise(atribuții, bază materială, orar, exigențe) el trebuie să fie și un bun organizator.

Antrenamentul personalizat este construit de către instructori specializați sau persoane din domeniu conceput pe baza tipului somatic, a nivelului de condiție fizică, și datelor antropometrice fiind adaptat nevoilor și obiectivelor fiecărei persoane.

Sarcina dificilă de a dirija una sau mai multe grupe de femei și de a îndruma activitatea factorilor care conduc sau concură la bunul mers al secției sau clubului pretinde în același timp antrenorului și atribute de conducător.

Mișcarea fizică de preferință într-un cadru organizat, reprezintă cel mai bun medicament împotriva multor infuențe nocive pe care civilizația industrială le aduce omului odată cu imensele ei binefaceri.

Antrenorul care își respectă profesiunea și propria muncă face din fiecare lecție de antrenament”problema zilei” și o pregătește ca pe o adevărată teză de examen, care va rezista celor mai exigente analize, dar mai ales sa-l conving, în primul rand pe el, că va contribui eficient și concret la progresul individual al persoanelor.

Continua perfecționare a pregătirii profesionale, completarea cunoștințelor, informarea la zi asupra noutăților de specialitate sunt preocupări care ar trebui sa solicite permanent atenția unui antrenor.

Transformarea omului de sport în om de știință este o perspectivă frumoasă, către care trebuie să tindem cu toții prin eforturi deosebite, prin munca neincetată, atat practică cât și de documentare.

Rolul antrenorului